E-Hizmetler
E-Bildirge
Evrak Takip
Hak Sahipliği
Kesenek Bilgi Sistemi
E-Eczane
E-Optik
E-Hastane
E-Kesinti
Tıbbi Malzeme
Kredi Kartı İle Prim Ödeme
Sms Bilgilendirme
Diğer Uygulamalar

 

Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemleri Yeni


 

Medula Kullanım Klavuzu

 

Medula İşgöremezlik Kullanım Kılavuzu  EK-Rapor

 

e-Reçete ve e-Rapor(İlaç) Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Servis Masası Kullanım Kılavuzu

 

E-Sevk Kullanım Kılavuzu

 

Sağlık İşleri İl Müdürlükleri
 


 

Medula Sistemi ile İlgili Bilgi Alabileceğiniz Birimler

Medula Sistemi kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili sorunlarınız için   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ ne başvurulmalıdır.

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesileri için Açıklamalar
 

Hata Bulma/Çözme Metotları

 

Medula Sistemi Tanıtım

 

Medula UBB Malzeme Sorgulama


Medula Hastane(V3) Giriş


Diğer E-Hastane(Eski Sağlık Uygulaması) Giriş